Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 464E Antik Çağ'da Mimarlık ve Toplum İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Antik Yunan geleneklerine değinmeler ve antik edebiyat metinlerinden seçmeler; toplum yapısı, mitoloji ve günlük yaşam arasındaki bağlar; bunların kent ve topografya düzenine yansımaları; mimarlık ve heykel; yapı türleri ve toplumsal alışkanlıklar dersin içeriğini oluşturmaktadır.