Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 461E Erişilebilirlik ve Kapsayıcı Tasarım İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kapsayıcı tasarım tanıtımı ve çevre-insan özelliklerinin ve ilişkilerinin engelliler ve yaşlılar odakta olmak üzere incelenip, tarihsel bağlamında kanunlarda kapsayıcı tasarım ve insan ve diğerlerinin (hayvan) haklarının genel perspektifinden, uluslararası kanunlarla karşılaştırılmasıyla birlikte ayrımcılık yapmama - eşit statü ilkesi içinde, tasarımın farklı ölçeklerinde: planlama, mimarlık ve iç mimarlık-ürün tasarımı gibi incelenip, bütünsel tasarım anlayışı içinde tartışılacaktır. Derste,çeşitli tasarım ölçekleri dikkate alınarak odağında yaşlılıkla ve engellilikle (ve diğer ayrımcılık altındaki gruplar) ilgili detaylı bilgiler verilerek sosyal, psikolojik ve demografik gerçekler, özür türleri; engelli ve yaşlılar için gereken donanımlar; önemli ekipman, donatı ve yapı elemanı tasarımları; yaşlılar ve engellilere uygun konut ve bina tasarımı; kanunlar, çağdaş standartlar; şehirsel çevre elemanlarında gereken boyutlar ve tasarım ölçütleri konuları işlenecektir. Kapsayıcı tasarım problemlerine uygun cevapları oluşturacak yaklaşımları geliştirmede kullanılan yöntemlerin irdelenmesi ile sınırlandırılmış çevrelerde(ev, kamu, sağlık, çocuk çevreleri gibi) kapsayıcı tasarım uygulamalarının çevresel tasarımla ilişkisinin kurulmasını kapsamaktadır.