Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 457 Konut Planlaması ve Tasarımı Sorunları Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Konut, tasarım alanında en sık karşılaşılan ve kullanıcılar için hayati öneme sahip bir tipolojidir. Planlama ve tasarım ölçeklerinde ele alınan konut konusunda farkındalık yaratmak dersin en temel amacını oluşturmaktadır. Konut olgusu her boyutu ile holistik bir yapı içinde ele alınmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de konut sorununun nitelik ve nicelik yönünden kökleri, nedenleri ve giderilmesi için uygulanan yaklaşımlar dersin genel çerçevesini çizmektedir. Bu çerçevede konut gerçekleştirme sistemleri, planlama ve tasarım ilkeleri, sosyo-ekonomik ve kültürel etmenler, alt sistemler ve güvenlik bağlamında karşılaşılan sorunlar derse derinlik kazandırmaktadır.