Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 452E İstanbul'un Tarihindeki Büyük Projeler İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bugüne ulaşan Roma+ Bizans örneklerinden Hipodrom (Sultanahmet), meydanlar, sarnıçlar ve surlar, Konstantin ve Justinan yapım programları, Osmanlı döenminin belli basil projeleri; Fatih külliyesi, hisarlar, Kapalıçarşı, Süleymaniye külliyesi, III. Ahmet dönemi inşaatları, 19. Yüzyıl yenilemeleri, Oryantalist sehnelemeler, Fransız mimarlar Bouvard ve Anodin’in uygulanmamış projeleri, Türkiye Cumhuriyeti düzenlemeleri, Prost planı ve Menderes kararları, seçilen örneklerin tarihsel anlamları, o güne ve tarihe bakışları, bilinçli süreklilikler ve kopuşlar, öğrencilerin ilgisine gore değişen ağırlıklar