Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 446E Tarihsel Yerleşimler ve Mekan Kültürleri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Seçilen mekanın incelenmesi, özgün malzeme çeşidi, taşıyıcı sistem, ölçek, oran, ritm ve dokunun araştırılması, mekansal ilişkilerin değerlendirilmesi, morfolojik ve tipolojik bilginin oluşturulması, sosyo-kültürel yapının, araştırılması, sembolik değerlerin ve günlük yaşam kalitesinin belirlenmesi, semantik ve sentaktik boyutların ilişkilendirilmesi.