Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 441E Arkeolojik Sitlerde Koruma Uygulamaları İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin amacı, mimarların arkeolojik alanların koruması ve topluma sunum/sergileme projelerindeki görev ve sorumluluklarını tanımlamaktır. Bunun için arkeolojik sit kavramı ve farklı sit türleri açıklanacak ve bu tür alanların korunmasında karşılaşılan sorunlar anlatılacaktır. Ardından 19. yüzyıl başından günümüze arkeolojik sitlerin korunması için geliştirilen kuram, çeşitli uygulama örnekleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler bağlamında tanıtılacaktır. Mimarlar çoğunlukla kentlerde çalıştıkları için kentsel arkeolojik alanların koruma ve sunum projelerine özellikle önem verilecektir.