Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 429E Topografik Pratikler: Mimarlık, Sanat ve Kent İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders öğrencileri, mimarlık, sanat ve kentsel çalışmalarda mekânsal pratiklerin ve yer pratiklerinin rolü üzerine düşünmeye, mimarlıkta mekan ve yer üzerine uygulamalar ve kuramsal tartışmalar üretmeye yönlendirir. Derste, topografik pratik olarak tanımlanabilecek yer üzerine, yerinde ve yerlisiyle haritalama, film yapma ve yazı yazma gibi uygulamalar yürütülür. Mimarlıkta arazi, yer, yere özgü olma sorunsallaştırılır. Kamusal mekanın mimarlık ve sanat pratikleri tarafından yeniden üretimi üzerine tartışmalar gerçekleştirilir. Mimar ve sanatçı rolleri toplumsal cinsiyet konuları çerçevesinde sorgulanırken mimarlık ve sanatta performans, belgeleme, temsil konuları üzerine kuramsal okumalar yapılır. İstanbul ve dünyada güncel mimarlık, sanat ve şehircilik projeleri örnekleri tartışılır.