Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 423E 1960 Sonrası Mimari İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 321 MIN DD
veya MIM 321E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
1960 sonrası mimarlığın gelişimi; dönemin mimarlık kuramı ve pratiği; 1960 sonrasındaki gelişmeleri etkileyen öncül koşullar ve bu kapsamda savaşlar arası ve savaş sonrası dönem; söz konusu dönemin öne çıkan olay ve aktörlerinin mimarlığa etkileri; sosyo-politik, sosyo-kültürel, ekonomik, toplumsal olaylar, çevre hareketi, kadın hareketi vb gelişmlerin 1960lara ve sonrası döneme ve mimarlık söylemine etkileri; konut hareketi, kentlerin değişimi, merkez ve perifer diyalektiği; tüm bu gelişmelerin ulusal ve uluslararası etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi