Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 413E 20. Yüzyıl Sanatı İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
20. yüzyıl dinamiği içinde iz bırakmış belli başlı akımlar ve önde gelen sanatçılar. Empresyonizm, Ekspresyonizm, Fovizm, Kübizm, Soyut Sanat, Konstrüktivizm, Dada, Fütürizm, Sürrealizm, Kinetik Sanat, Pop Art, Happening, Kavramsal Sanat ve Çevresel Sanat, Günümüz Türk sanatçıları ve eserleri, İstanbul’daki sergiler ve bienaller.