Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 412E Tarihte Bahçe Tasarımları ve Mimarlık İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 222 MIN DD
veya MIM 222E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders kapsamında Antik Mısır, Antik Yunan ve Roma kültürlerinde bahçe ve mimarlık ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Ortaçağ’da bahçe tasarımı (Avrupa), Bizans coğrafyasında bahçe, Rönesans ve Barok üsluplarda bahçe ve mimarlık ilişkisi derste ele alınan konulardır. Uzak ve yakın doğu kültürlerinde bahçe tasarımları geleneksel Çin bahçesi ve Japon bahçesi örnekleri üzerinden aktarılmaktadır. Ders kapsamında İslam kültüründe bahçe kavramına da yer verilmekte, bu bağlamda, geleneksel İran bahçesi; Hint- Moğol bahçesi ve Türk kültüründe bahçe ve mimarlık ilişkisi de konu edilmektedir.