Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 410E Mimar Sinan İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 221 MIN DD
veya MIM 221E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders kapsamında Sinan'ın yetiştiği ortam, inşa ettiği yapı tipleri (camiler, mescidler, medreseler, hamamlar, türbeler, külliyeler, köprüler, su yolları) incelenmektedir. Sinan'ın tasarım anlayışının deneyimsel gelişimi, malzeme kullanımı, yapılarının mekan, strüktür, kütle ve cephe tasarımı üzerinde durulur. Sinan’ın Osmanlı ve dünya mimarisine katkıları açıklanır.