Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4078E Sanat ve Kültür Tarihi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders, sanatı yapma ve kültürü kimlik olarak kavramsallaştırdıktan sonra bunların aralarındaki ilişkiyi tarihsellik bağlamında ele alarak kimliğin yapılması çerçevesinden yola çıkıyor. Bu anlamda verilen tarihsel örnekler yapma ve olma bağını meydana getirme ve kimlik üzerinden anlamaya yönelik olarak seçiliyor. En erken taş yapım tekniğinden başlayarak sanatın meydana getirme esasında kimliği nasıl kurduğuna dair örnekler Göbeklitepe ve Çatalhöyük örneklerini karşılaştırılması ile insanlığın başlangıcındaki tarihsel bağlam içinde ele alınıyor. Bu en erken örnekler sonrası Kadim Grek sanatı kültürel kimliğin nasıl oluşturulduğunun benzersiz bir örneği olarak özellikle drama sanatı, tiyatro olarak karşımıza çıkıyor. Rönesans’a gelindiğinde ise karşımıza kimliğin yapılmasının üniversite adı altında nasıl standart kazandığı ve yüksek eğitimin sanat ve bilim alanlarında uzmanlaşmayı getirdiği gerçeği çıkıyor. Modernite ve modernizm son dönem olarak örnek verildiğinde yapma eyleminin teknoloji olarak ortaya çıkışının nasıl bir aşırılık sonucu yaşama standartlarını belirleyen bir küresellik bağlamı kazandığını görüyoruz. Böylece sanatın kimliği meydana getiren o başlangıçtaki rolünün nasıl hızla bir zamanlar kurucusu olduğu kültürün marjinal bir parçası olmaya evrildiğini görerek bu koşullar altında geleceğin nasıl kurulabileceğine dair tartışmalarla dersi son erdiriyoruz.