Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4061E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders, stüdyo ağırlıklı bir çalışma ortamında nesne, türev, detay, ortam, melez ve anlatı olmak üzere toplam altı ana başlıkta çizim ve anlatı alanında farklı ve özgün ifade biçimlerinin araştırılmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede, öğrenciler öncelikle serbest el çizimleri yap-maya odaklanır, stüdyoda veya saha gezilerinde nesne, türev, detay, ortam temaları ekseninde çizim çalışmaları yapar. Son dört hafta içinde ise melez ve anlatı temalarında son bir final pro-jesi oluşturmak için hem dijital ve analog ifade araçlarını kullanarak bir anlatı kurgulanır. Ak-tif katılım ders için önemlidir. Her öğrenci dönem sonunda verilen formatta bir dosya ve final projesi sunuşu ve teslimi yapar.