Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4059E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin amacı güncel mimarlığın durumunu son on yıldaki tasarım temelli dergiler, son zamanlarda ele alınan tasarım yarışmaları, geleneksel ve alternatif/yenilikçi kurumlar, önde gelen mimari yapılar ve mimarlar üzerinden anlamak, aynı zamanda da araştırma yaparak, analiz etmektir. Son on yılın çalışılması dersi mimari eleştiri ve mimarlık tarihi gibi ayrı görünen çalışma alanlarının yarattığı tartışmanın sınırında konumlandırmakta, esas olarak mimari tasarımın kuramı ve mimarlık pratiğinin ürünleri ile ilişkili olarak konuların irdelenmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda, mimarları / tasarım ile ilişkili profesyonelleri / ofisleri / bireysel durumları; yayınları; yarışmaları; Dünya’daki güncel durumun mimarlık üzerindeki etkilerini politika, ekonomi, malzeme, teknoloji, hukuki durumlar, çeşitli mimari temsiller ve media, vb. ile de araştırmak dersin konusudur. Dersin konumlandığı alanlar : Mimarlıkta düşünce ortamına genel bakış; Mimar ve profesyonel çevresi; Sosyal Teori ile ilişkili olarak Modernizm ve Postmodernizm; Mimarlık Kuramı ile ilişkili olarak Modernizm ve Postmodernizm; Çağdaş Paradigmalar/Yaklaşımlar ve Mimarlık Disiplininde Yansımaları; Sürdürülebilirlik, Ekoloji, Sosyal Mimarlık, Medya ve Mimarlık, Mimarlıkta Yeni Teknolojiler, Mimarlıkta Temsil ve Kimlik Sorunları; Farklı Coğrafyalarda Mimarlık: Kuzey ve Güney Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Asya, Okyanusya’da güncel Mimarlık Uygulamaları; Mimarlık Yarışmaları ve çeşitli disiplinler üzerindeki etkileri; Günümüzde Türkiye’de Mimarlık açılımları olarak sayılabilir.