Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4057E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mantığın, mimari tasatım teorisi bağlamındaki rolü ele alınmaktadır. Farklı mantık biçimleri sunulmakta ve tasarım sürecinin yönlerini temsil etmeye uygun olmaları bakımından karşılaştırılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında; öznellik, çok nesnellik, yaratıcılık ve biliş ve tasarım arasındaki ilişki gibi bir dizi tasarım teorik sorunu ele alınmaktadır. Anlayışlarını geliştirmek için, öğrenciler, mantık uygulayan ileri bir hesaplamalı formda bir tasarım bilgisini temsil ettikleri bilgisayar deneyleri yapmaktadırlar.