Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4056E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dijital fabrikasyon yöntemlerinin mimarlıktaki güncel uygulamalarını, kuramsal temelleri ile ilişkili olarak ele almaktadır. Karmaşık bir formun bilgisayar ortamında temsilinden, dijital fabrikasyon teknikleri aracılığıyla üretimine kadar olan süreçte gerekli olan araç, teknik ve yöntemler tanıtılmaktadır. Dijital fabrikasyon araç ve tekniklerinin sınırlarını örnek uygulamalar üzerinden keşfetmeyi ve gelecekteki yönlerini tartımaya açmayı hedeflemektedir.