Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4052E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin temel içeriği, mimarlığın kentteki, kentin de mimarlıktaki yeri ile ilgili tartışmalardır. Öncelikle kentin ne olduğu, çeşitli kişilerce nasıl tanımlandığı incelenmektedir. Kenti anlamak için gözlemleme, okuma, deşifre etme eylemleri ve yöntemleri; kent deneyimi, deneyimin çeşitli temsilleri dersin konuları arasındadır. Kentlerin mekânsal olarak hangi tasarım ilkeleriyle şekillendikleri örneklerle ele alınmaktadır. Kentsel dönüşüm, dönüşüm stratejileri ve kentin ikonik yapıları karşılıklı olarak irdelenmektedir. Modernist mimarlık, vizyoner mimarlık, bütünsel anlatılar, kentsel ve mimari ütopyalar da tartışılmaktadır.