Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4048E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders, mimarlığın interdisipliner bir araç olarak tartışılmasını, mimarlık disiplininin yakın ilişki kurduğu diğer alanlarla kesişimlerindeki konuları açmayı ve tartışmayı hedeflemektedir. Dönem süresince, her hafta önceden belirlenen 'Mimarlık ve ......' (Mimarlık ve Edebiyat, Mimarlık ve Fotoğraf, Mimarlık ve Tarih, Mimarlık ve Arkeoloji, Mimarlık ve Tiyatro, Mimarlık ve Sinema, Mimarlık ve Ses, Mimarlık ve Performans Sanatı... vb.) başlıklı temalarda çeşitli okumalar yapılacak, sözkonusu alanlarda çalışan, üretim yapan ve düşünen mimar ve akademisyenler derse konuk edilecektir. Okumalar ve tema üzerine sunum yapan konuğun konuyu açma biçimine göre karşılıklı soru cevap, tartışma bölümleri yer alacaktır. Her hafta temasıyla ilgili kısa ödevler istenecek, ayrıca öğrencilerden seçtikleri bir temayı genişleterek dönem sonu araştırmasına dönüştürmeleri beklenecektir.