Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4046E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sosyal davranışın ve sosyal psikolojinin tanımları yapılarak, bireysel süreçler ve araştırma metodları incelenecektir. Sosyal algı, tutumların bileşenleri, güdü ve güdümleme kuramları araştırılacaktır. Dil ve iletişim, sosyal etki ve uyma, grup ve grup süreçleri konularında teoriler hakkında tartışılarak grup kavramı, tanımı ve değişkenleri anlatılacaktır. Grubun insan davranışı üzerindeki etkileri, kültür ve küreselleşme konuları ile çevresel psikoloji ile ilişkisi tanıtılacaktır.