Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4014E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Doğa kuramsal bir zemin, söylemsel bir dayanak, zengin bir hammadde ve bilgi kaynağı, kırılgan bir sığınak, aynı zamanda süreğen bir tehdit olarak mimarlığın kavranışlarını şekillendirmiştir. Doğaya bakışlar, çeşitli olmanın yanısıra, zamanda da dönüşüm içindedir. Bu ders doğaya dönük kavrayışların mimarlığın anlaşılmasında ve yürütülmesinde üstlenegeldiği rolleri hem tarihsel hem pratik perspektiflerle ele alır. Katılımcılar doğa ile mimarlık kavrayış ve pratikleri arasında tarih boyunca dönüşen etkileşimleri hem kuramsal incelemeler hem de tasarım uygulamaları yoluyla araştırır.