Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4013E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İnsan ve çevre karşılıklı etkileşim içinde bulunmaktadır. Mimari bu bağlamda insan yaşamını etkileyen ve yönlendiren en temel unsurların başında gelmektedir. Mimarinin çevre ve canlılar üzerinde pozitif ve negatif etkileri bulunmaktadır. Mimarinin negatif etkilerinin araştırılması ve bilinmesi yeni çevrelerin oluşturulmasında çok önemli bir geri beslemeyi oluşturmaktadır. Ders kapsamında bu bağlamdaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi temel hedef olmaktadır. Mimarinin sosyal ve fiziksel çevre üzerine olan etkileri dersin genel çerçevesini çizmektedir. İnsan, toplum ve aralarındaki ilişkiler üzerine ve yapma ve doğal çevre üzerine etkiler dersin derinliğini oluşturmaktadır.