Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 392E Mimarlık Konuları İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Tasarım ve mimarlık konularını değişken ve sonsuz alanını temsil edip tartışmaya açan ders, geçmiş birikimleri, deneyleri, avant garde yaklaşımları, felsefeleri, gelecek manifestolarını yeni zihinlerin motive olması için gündeme getirip tartışmayı hedeflemektedir. Ders kapsamında öğrencilerin verilen yeni heyecanlı konularda kısa film, manifesto, deneme, kısa sürede maket üretmesi istenmekte dolayısı ile de dersin teorik alt yapıyı destekeyen deneylerle ilerlemesi sağlanmaktadır.