Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 390E Mimarlıkta Çevre Analizi Yöntemleri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Çevresel analizle mimarlık kuram ve uygulamalarının ilişkisine odaklanan kısa bir girişten sonra bu ders kentin ve mimarlığın kültürel ve mekânsal yansımalarını eleştirel ve yaratıcı yollarla tartışmak için bir platform sunar. Geniş bir bakış açısı içinde yapılan seminerler, sunumlar, anlatımlar ve şehir gezileri ile deneyim, yaparak öğrenme, eleştirel düşünce, bilginin keşfi – temsili – yorumu gibi konulara odaklanan öğrenci çalışmaları dersin kurgusunu oluşturur.