Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 381E Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 232 MIN DD
veya MIM 232E MIN DD
veya MIM 234 MIN DD
veya MIM 234E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş. Yüzeysel ve derin temeller. Özellikli betonarme taşıyıcı sistemler. Özellikli çelik taşıyıcı sistemler. Çelik binalarda inşaat aşamaları. Ahşap yapılar. Yığma yapılar. Uzay kafes sistemler. Asma ve germe sistemler. Mimarlar için depreme dayanıklı tasarım ilkeleri. Deprem hasarları ve mimarlık.