Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 379 Mimari Tasarım ve Yapımda Ahşap Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 244 MIN DD
veya MIM 244E MIN DD
veya SBP 227E MIN DD
veya MIM 204 MIN DD
veya MIM 204E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu derste, ahşap yapı ve yapım uygulamaları literatür taraması ve mevcut bina, şantiye, atölye veya fabrikaya yapılacak teknik ziyaretlere dayalı örnekler üzerinden incelenmektedir. Ağaç türleri, ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin endüstriyel işlemleri, ahşabın yapı malzemesi olarak kullanımı ve teknik özellikleri ile birlikte yapısal ahşabın boyutlandırılması ve bağlantı yöntemleri genel olarak ele alınmaktadır. Hem ahşap strüktürler hem de duvarlar, döşemeler, çatılar, merdivenler gibi ahşap yapı elemanları hakkında temel bilgiler verilmektedir. Ders kapsamında, ayrıca, ahşap yapıda servis sistemlerinin ve alt-sistemlerin bütünleştirilmesi konuları da işlenmektedir.