Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 374 Mimari Çizim Standartları ve Teknik Şartnameler Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bitmiş bir yapıdan beklenen performansın tam olarak elde edilebilmesine yönelik olarak yapı üretim süreci boyunca hazırlanması gereken grafik ve yazılı belgelerin hazırlanmasının önemi vurgulanmakta, tasarımcı mimarın süreç boyunca yürütmesi gereken koordinasyon rolü kapsamında diğer disiplinler ile işbirliği ve eşgüdüm içinde olduğu grafik ve yazılı belge hazırlama süreci ve sürecin her evresinde dikkat edilmesi gereken konular anlatılmaktadır.