Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 371E İstanbul'da Bizans Mirası İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 122 MIN DD
veya MIM 122E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’in Geç Antik ve Ortaçağ mimarlık tarihinin öğrenilmesi, Bizans’tan bugüne ulaşan kent öğeleri, forumlar, su yolları, yol ağları ve yapıların tartışılması, Bizans yapı stokunun Osmanlı dönemindeki kullanımlarının irdelenmesi konuları içeriği oluşturmaktadır.