Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 366E Mimarlıkta Serbest Anlatım Teknikleri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders, öğrencileri mimarlıkta anlatım teknikleri üzerine çeşitli uygulama ve kuramsal tartışmalarla araştırmaya yönlendirir. Derste, mimarlıkta temsilin anlama, üretme ve anlaşma aracı olduğu kabulüyle, her hafta bir yerde, o yer serbest ve teknik çizim araçlarıyla çalışılır. Mimarlık disiplininin geleneksel eskiz ve çizim yöntemleri ile diğer disiplinlerin temsil yöntemlerini (kolaj, boyama, fotoğraf, film, canlandırma, haritalama, vb.) bir araya getiren çeşitli üretimler yapılır. Mimarlıkta görünenin, algılananın ve deneyimlenenin görsel temsili üzerine uygulamalar ve kuramsal tartışmalar yapılır. Temsil aracılığıyla mimarlıkta kentsel ve mimari mekanın sosyal ve düşünsel boyutu sorunsallaştırılır.