Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 358E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bina-malzeme-çevre ilişkisinin önemi bağlamında dersin içeriği iki temel yaklaşımla ele alınmaktadır. İlk olarak, yapıda hasara neden olan çevresel etkenler anlatılmakta ve bu etkenlerin malzeme türüne bağlı olarak hasar mekanizmaları irdelenmektedir. İkinci olarak, bu çevresel etkenlere karşı yapılarda alınabilecek önlemler ve korumada kullanılabilecek malzemeler anlatılmaktadır. Koruma yöntemleri ve kullanılan malzemeler sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda, bitümlü malzemeler, mineral kökenli dış sıvalar, lateksli kaplama ve sıvalar, silikonlar, boyalar, boşluk dolduran kimyasal maddeler, macunlar, su tutucu bandlar, derz dolguları, vb. malzemeler tanıtılmakta ve uygulamaları anlatılmaktadır.