Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 356 Fotograf Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Tarihi perspektif içinde fotoğraf, fotoğrafın kullanımı, kavramsal farklılıklar, bakış açısı, çağdaş fotoğraf teknikleri ve teknolojileri, dijital karanlık oda çalışmaları, uygulamalı ve deneysel olarak çalışmalar. Fotoğrafın temel öğeleri, ışık, kamera, film, objektifler ve ilgili kavramlar, kameralar, aksesuarlar, filmler ve çeşitleri, doğal ve yapay aydınlatma ve aydınlatma araçları, fotoðraf çekim teknikleri; kadraj ve grafik kompozisyon. Fotoğraf dilinin temel öğeleri de kullanılarak ışık ve kompozisyon kurgusunu yapma becerisi. Yüzey dokularının ve yansımaların incelenmesi, renk eğitimi; karşıt, tamamlayıcı, komşu renkler, saf, açık koyu (kirlilik) uygulaması, çeşitli prizmatik cisimlerin ışık yansımalarının incelenmesi ve renklendirilmesi.