Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 353E Mimarlık Tarihine Giriş İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mimarlık tarihi çalışmaları için gerekli terminolojinin öğrenilmesi, mimarlık tarihi okumaları için gerekli plan, kesit okumanın yerinde kroki oluşturmanın öğrenilmesi, mimarlık tarihi yöntemlerine giriş konuları işlenmektedir.