Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 351 Mimari Proje V Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 10 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MIM 212 MIN DD
veya MIM 212E MIN DD)

ve (TES 113 MIN DD
veya TES 113E MIN DD
veya MIM 117 MIN DD
veya MIM 117E MIN DD
veya MIM 121 MIN DD
veya MIM 121E MIN DD)

ve (TES 122 MIN DD
veya TES 122E MIN DD
veya MIM 142 MIN DD
veya MIM 142E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Çok boyutlu tasarım problemleri ve kentsel bağlamda mekânsal çözümler geliştirilmesi, mimarlığın toplumsal ve kültürel katmanları, tasarımın yer, bağlam, program, mekan, kimlik, temsiliyet konuları ile tartışılması, mimarinin gelişmiş yapım ve üretim teknolojileri ile ilişkilendirilerek ele alınması, dijital tasarım yöntem ve araçlarının tasarım sürecinde kullanılması; çok yönlü temsil ortamlarına hakim olabilme yetisinin geliştirilmesi.