Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 349E Mimarlıkta Malzemeye Giriş İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yapı malzemesi ile ilgili genel kavramlar tanıtılacaktır. Yapı malzemesi özellikleri ve özelliklerin belirlenme yöntemleri giriş dersi kapsamında tanıtılacaktır. Uygulamalı olarak malzemeleri tanıtmak ve malzeme özelliklerini belirleyen deneyler laboratuvar çalışması olarak yapılacaktır. Geleneksel ve gelişmiş malzemeler hakkında bilgi verilecektir. Mimarlıkta dayanıklılık ve sürdürebilirlik detaylı bir şekilde anlatılacaktır.