Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 348E Yapıda Malzeme Seçimi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mimarlıkta tasarım-malzeme ilişkisi kapsamında malzeme seçiminin önemini ve seçim prensiplerini tanımlayarak, malzeme ve fonksiyonlarının sistematik olarak belirlenmesi dersin birincil amacıdır. Malzeme seçim yöntemleri, seçim yardımcıları, seçimi etkileyen dış ve iç faktörler ile yapı malzemelerinin analiz edilerek değerlendirilmesi ve sonuç olarak malzeme kararlarının verilmesi, dersin içeriğini oluşturmaktadır.