Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 345E Modernizm Çağında Mimarlık İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Modernite ve ilgili kavramlar; modernite ve dönüşüm, modern edebiyat ve kavramlar; bilinç akışı; modern müzik ve kavramlar; oniki nota sistemi; Gershwin ve popüler müzik; modern dans ve kavramlar; sinema ve kavramlar; sinematografik zaman; modern mimarlık; CIAM; Le Corbusier ve zoning; modern kavramların karşılaştırılması