Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 333 Yapım Sistemleri Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders kapsamında, yapı üretim sistemi kavramından yola çıkarak, yapı üretim sisteminin bileşenleri, yapısı ve çevresi, yapı üretim sisteminin nitelikleri ve diğer üretim sistemlerinden farkları, yapının ürün ve talep karakteristikleri ve söz konusu karakteristiklerin üretim üzerindeki etkileri vurgulanmakta, zaman içinde toplumsal ve teknolojik gelişmeler paralelinde yapı üretim sistemlerinin analizi yapılarak, küçük ölçekten büyük ölçeğe, basitten karmaşığa, genelden uzmanlaşmaya doğru değişim, geleneksel, gelişmiş geleneksel ve endüstrileşmiş yapı üretim sistemlerinin genel özellikleri anlatılmakta, süreçte rol alanlar, görev ve sorumlulukları , süreç boyunca alınan kararlar üzerindeki etkileri, olumlu, olumsuz özellikleri ve üretim süreci, kaynak kullanımı / hız / kalite açısından değerlendirilmekte, tasarım açısından avantaj ve sınırlamaları vurgulanmaktadır.