Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 322 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 222 MIN DD
veya MIM 222E MIN DD
veya MIM 210 MIN DD
veya MIM 210E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
“MIM 322 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon” dersi, mimarlık eğitimi alan lisans öğrencilerine tarihi yapı ve çevrenin korunmasına ilişkin genel kavramları sunan giriş seviyesinde bir derstir. Ders kapsamında; çağdaş̧ koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze dek gelişimi, koruma ölçütleri ve değerleri, restorasyon öncesinde yürütülmesi gereken çalışmalar, Türkiye’de korumanın yasal ve örgütsel yönleri, koruma teknik ve yöntemleri gibi geniş bir içerikte farklı konular ele alınmaktadır. Sivil mimarlık örneklerinden anıtsal yapılara, yapı gruplarından kırsal ve kent dokusuna doğru genişleyen ölçeklerde, Türkiye ve dünyadan çeşitli koruma uygulamaları değerlendirilerek tarihi çevre koruma ve restorasyon yaklaşımı ve pratiğine ilişkin bilgiler sunulmaktadır.