Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 321E Çağdaş Mimarlık İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 222 MIN DD
veya MIM 222E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Çağdaş Mimarlık, öğrencilerin modernliğin kültürel temelleri ve tanımları, modernlik ve endüstri ilişkisi, modernlik ve avangard yaklaşımlar, modern kent anlayışı konularındaki tartışmalarla öğrencileri tanıştırmayı ve bu tartışmaların Cumhuriyet dönemi Türkiye mimarlığındaki yansımaları üzerinde düşünmelerini hedefleyen bir derstir.