Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 312E Mimari Proje VI İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 10 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 311 MIN DD
veya MIM 311E MIN DD
veya MIM 351 MIN DD
veya MIM 351E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mimari tasarım problemlerinin, katılım, çoğulculuk ve toplumsal farkındalık çerçevesinde farklı ölçek ve detay düzeylerinde tartışılması; kentsel bağlam, sürdürülebilirlik, enerji, ekonomi, gelişmiş yapısal sistem ve yapı teknolojilerinin tasarım yöntemleri ve güncel mimarlık kuramları ekseninde eleştirel yönde değerlendirilmesi; karmaşık ve çok işlevli bina programlarının ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi; her türlü genel afet (doğal ve yapay) durum senaryolarının tasarım sürecinde girdi olarak değerlendirilmesi; temsil ortamlarının ileri düzeyde kullanılması.