Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 305 İstatistik Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu, istatistiğe giriş niteliğinde bir derstir. İstatistiksel işlemlerin altında yatan; olay, rasgele değişken, olasılık yoğunluğu, olasılık ve olasılık dağılımını içeren olasılık teorik kavramları açıklanmaktadır. İstatistiksel çıkarım ilkesi ve bununla ilgili hipotez testleri ve güven aralığı kavramları açıklanmaktadır. Bu kavramlar, doğrusal regresyonun yanı sıra, T-testi, Ki-kare parametrik olmayan bağımsızlık testi ile de örneklendirilmektedir. İstatistiğin altında yatan ana maddeler vurgulanmakta, böylece metodolojinin mimarlık çalışmalarındaki rolü açıklığa kavuşturulmaktadır.