Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 271E Yapı Statiği İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 2 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 152 MIN DD
veya MIM 152E MIN DD
veya MIM 103 MIN DD
veya MIM 103E MIN DD
veya MIM 126 MIN DD
veya MIM 126E MIN DD
veya MIM 106 MIN DD
veya MIM 106E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders kapsamında izostatiklik ve hiperstatiklik kavramı, izostatik sistemlerde (mafsallı sürekli kirişler, üç mafsallı çerçeve ve kemerler) iç kuvvet dağılımının belirlenmesi, büyük açıklıklı yapılarda kafes sistem tasarımı, düşey ve/ya da yatay yükler etkisindeki kiriş ve çerçeve sistemlerde deformasyon hesabı, hiperstatik sistemlerde iç kuvvet dağılımının belirlenmesi ve taşıyıcı sistem tasarımında dikkat edilmesi gereken kurallar çeşitli yapı örnekleri ele alınarak işlenmekte olup dönem sonunda öğrencilerin mimari projelerinde kolon, kirişlerden oluşan çerçeve sistemleri esas alarak düzenli bir taşıyıcı sistem kurgusunu yaklaşık enkesit boyutlarıyla oluşturabilmesi amaçlanmaktadır.