Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 253 Çelik Yapılar Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 2.5 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 152 MIN DD
veya MIM 152E MIN DD
veya MIM 103 MIN DD
veya MIM 103E MIN DD
veya MIM 126 MIN DD
veya MIM 126E MIN DD
veya MIM 106 MIN DD
veya MIM 106E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders kapsamında çeliğin yapı malzemesi olarak özellikleri, çelik yapılarda kullanılan kesit şekilleri, Yük ve Dayanım Katsayılarına/Güvenlik Katsayılarına Göre Tasarım, Çekme, Basınç ve Eğilme Elemanlarının Tasarımı, Birleşim Elemanlarının Tasarımı (Mafsallı ve Moment Aktaran Birleşimler), Kafes Sistemlerin Tasarımı, Çerçeve Sistemler, Döşeme Sistemleri, Düşey ve Yatay Düzlemlerde Stabilite Elemanlarının Düzenlenmesi, Kompozit Yapı Sistemleri, Çelik Yüksek Yapılar işlenmekte olup dönem sonunda öğrencilerin mimari projelerinde çelik strüktür elemanları ile bir taşıyıcı sistem kurgusu oluşturabilmesi amaçlanmaktadır.