Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 252E Mimari Tasarım Kuramları İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mimarlık alanı ile ilgili tüm boyutların, temel “kavramlar”, “soru(n)lar”, “metinler”, “yapıtlar”, “kişiler” çerçevesinde bütünlük içerisinde irdelenmesi, Mimarlığın disiplinlerarası doğası, “doğa – kültür”, “bilim – sanat” ile ilişkisinin öncelikle ele alınması. Bu irdelemeler kuram ve kılgı bütünlüğü içerisinde gerçekleştirilecektir.