Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 246E Çevre Kontrolü Stüdyosu İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 6 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yapma çevre tasarımında etkili olan fiziksel çevresel etkenler tanıtılmaktadır. Kullanıcı konforunu ve enerjinin etkin kullanımını hedefleyen, iklim, ışık, ses, yangından korunma parametreleri ile temiz su sağlama-pis su atım sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. Türkiye’de geçerli olan çevresel standartlar ve ulusal yönetmeliklerin (yangın, gürültü, ısı korunumu) ilgili maddeleri ele alınmaktadır. Stüdyo uygulamalarında iklimsel, görsel, işitsel açıdan optimum performans gösteren, yangından korunmuş, sağlık donatımı sağlanmış, içerdiği pasif ve aktif sistemler açısından çevre ile bütünleşik olarak tasarlanması hedeflenen bir proje yürütülmektedir.