Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 234 Betonarme Yapılar Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 152 MIN DD
veya MIM 152E MIN DD
veya MIM 103 MIN DD
veya MIM 103E MIN DD
veya MIM 126 MIN DD
veya MIM 126E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İlgili yönetmelikler, taşıma gücü yöntemi esasları, basit ve bileşik eğilme etkisindeki kirişler, çift donatılı kesitler, T kesitli kirişler, kolonlar, kirişlerde kesme kuvveti etkisi, tek ve çift doğrultuda çalışan betonarme plak döşemeler konuları hakkında sayısal hesap yöntemleri açıklanır. Taşıyıcı sistemler, tasarım aşamaları, binalara etkiyen yükler, taşıyıcı sistem düzenleme ilkeleri, döşeme sistemleri, derzler, yüksek binalar, yatay yüklerin taşınması esasları, çatılar, prefabrik sistemler, plaklar, betonarme çerçeveler, kemerler, yüzeysel taşıyıcı sistemler, silindirik ve çift eğrilikli kabuklar, katlanmış plaklar, deprem yönetmeliği esasları incelenir.