Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 231 Yapı Malzemesi Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mimarlıkta bina-malzeme-tasarım ilişkisinin önemi bağlamında dersin içeriği üç temel yaklaşımla ele alınmaktadır: (i) bir bina malzemesinin tanınmasında gerekli olan mekanik, fiziksel, teknolojik özeliklerin tanıtılması, (ii) malzeme bilimi esasına göre sınıflandırılan malzemelerin aralarındaki temel farklılıkların vurgulanarak her grupta yer alan malzemelerin tanıtılması (Seramikler: taş, bağlayıcılar, beton, cam ve pişmiş toprak; Polimerler: ahşap ve plastik; Metaller: demirli ve demirsiz), (iii) bina elemanlarının gerektirdiği temel performans kriterlerine bağlı olarak yapıda kullanılan işlevsel malzemelerin (yangın, akustik, ısı, ve su yalıtımı) tanıtılması.