Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 222E Avrupa Mimarlık Tarihi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 221 MIN DD
veya MIM 221E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders kapsamında öncelikle mimari üsluplar üzerinde durulmaktadır. Erken Hıristiyanlık dönemi mimarlığı, Romanesk mimarlık, Gotik mimarlık, Rönesans'ı ortaya çıkaran modern koşullar, Rönesans kuralcılığından Maniyerizm'in öznelliğine geçiş ve bu geçişin nedenleri, tümel tasarım, çok katmanlılık, mekân ve ışık etkisinin tasarlanmasıyla birlikte Barok ve Rokoko dönemlerinde mimarlığın karmaşıklaşması, saray ve kent tasarımı ele alınmaktadır. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma sürecinin mimariye yansıması da incelenmektedir.