Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 221E Türk Mimarlık Tarihi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 122 MIN DD
veya MIM 122E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İslamiyet öncesinde Asya'da Türk mimarlığı, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu mimarlığı ve Anadolu Türk mimarisinin kaynakları incelenmektedir. İlk Anadolu beylikleri, Anadolu Selçukluları, 14. yy. Anadolu beylikleri ve 17. yy. sonuna kadar Osmanlı mimarisinde camilerde, medreselerde, şifahanelerde, türbelerde, kervansaraylarda, saraylarda ve külliyelerde mekân, kütle, cephe ve strüktür tasarımının özellikleri ve biçim dili dersin içeriğini oluşturmaktadır.