Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 212 Mimari Proje IV Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 8 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 211 MIN DD
veya MIM 211E MIN DD
veya TES 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Eleştirel, deneysel, yenilikçi, tasarım düşüncesinin geliştirilmesi; güncel mimari ve kentsel tasarım problemlerinin erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ekseninde ele alınması; karmaşık olmayan yapı/yapı grubu için program geliştirilmesi ve yorumlanması; mimari düşüncenin, program, bağlama ilişkin veriler, mekansal organizasyon, biçimsel kurgu ve tektonik özelliklerle bütünleştirilmesi; strüktür, malzeme ve teknoloji konularının tasarım süreci ile ilişkilendirilmesi; projeye özgü temsil araçlarına ilişkin araştırmaların yapılması.