Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 125E Statik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1.5 3.5 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders kapsamında kuvvet, momenti, rijit cisim kavramlarının açıklanması, kuvvetlerin dengesi prensibi, taşıyıcı sistemlerin ve yüklerin tanıtılması, izostatik sistemlerin (kiriş, kolon, çerçeve, kemer) denge problemlerinin incelenmesi, kafes sistemlerin düzenlenmesi ve çubuk kuvvetlerinin hesabı, kablo strüktürler, tekil ve yayılı yük etkisi altında kablo kuvvetlerinin hesabı konuları işlenmekte olup dönem sonunda öğrencilerin mimari proje tasarımı için gerekli temel taşıyıcı sistem oluşturma bilgilerini kullanabilmesi amaçlanmaktadır.